Как да създадете изглед в SQL

Какво е изглед в SQL?

Базата данни ни предоставя начин за достъп или показване на данните, използвайки виртуална таблица, а не действителна таблица, наречена VIEW. Тези изгледи не съхраняват действителните данни от таблицата. Преглед на извличане на данни от действителната таблица и показване на тези данни. Можем да използваме SQL оператор „select“, за да извлечем данни от основната таблица. По принцип изгледът е добрата характеристика за целите на сигурността, защото когато някой има достъп до данни през изгледа, той просто може да получи достъп до изглед, а не до основна таблица.

Как да създадете изглед в SQL

 • Създаване на изглед израз, който използваме за създаване на изглед в SQL, синтаксисът е даден по-долу
 • СЪЗДАЙТЕ ИЗГЛЕД име на изглед
 • ИЗБЕРЕТЕ име на колоните
 • ОТ име на таблици
 • Където условия
 • Име на изгледа: Името на изгледа, което можете да изберете според вашите изисквания.
 • Име на колоните: В оператора за избор можете да напишете имената на колоните, които искате да показвате в изгледа.
 • Име на таблиците: В таблицата имената записват имената на една или повече таблици, които искате да добавите във вашия изглед.
 • Условия: По избор зависи от вашия бизнес модел.

Как да създадете изглед в SQL Server

Важно е да обработваме изгледи от страна на сървъра, защото най-вече създаваме изгледи от страна на сървъра, за да покажем от страна на клиента.Синтаксисът е почти същият, даден по-горе,

СЪЗДАВАНЕ НА ИЗГЛЕД [ИЛИ ПРОМЕНЯ] schema_name.view_name [ ( column_list )]

КАТО

Изберете твърдения;

Създайте изглед в студио за управление на SQL Server с помощта на потребителски интерфейс

SQL също така предоставя a Потребителски интерфейс за създаване на изглед. Процедурата е дадена по-долу,

Отворете SQL Server Management Studio е дадено на изображението

Щракнете с десния бутон върху папката за преглед, както следва,

След горната стъпка SQL сървърът показва всички таблици, след което изберете име на таблицата коя таблица искате да създадете изглед,

След като изберете и натиснете бутона Добавяне. Сега вашият изглед е готов.

Създайте изглед с помощта на различни таблици

Също така споменах в уводната или синтаксисната част, че можем да създадем един изглед, който може да комбинира множество таблици. Означава, че един изглед може да показва различни данни от таблици.

пример:

СЪЗДАЙТЕ ИЗГЛЕД име на изглед

ИЗБЕРЕТЕ колона 1, колона 2, колона 3 ...

ОТ таблица1, таблица2, таблица3…

КЪДЕТО по избор

Създаване на изглед в SQL сървър 2014

SQL има същия синтаксис за създаване на изглед във всички версии на SQL сървъри като 2012, 2014 и 2015 и т.н.

Създайте изглед в MySQL Developer

Сега обсъждаме системите за управление на бази данни. Как да създавате изгледи с помощта на различни СУБД като Oracle, MySQL и др.

Системите за управление на бази данни предоставят добър начин за създаване на изглед за потребителите.

CREATE VIEW `view_name` КАТО оператор SELECT;

Пълен пример за създаване на изглед в SQL

Заявката за създаване на изглед е дадена по-долу,

СЪЗДАЙТЕ ИЗГЛЕД [ Клиенти на Бразилия ] AS
ИЗБЕРЕТЕ име на клиента, име на контакт
ОТ КЛИЕНТИ
WHERE Държава = „Бразилия“;

Получената таблица е тази, която създава срещу горната заявка.

Вашата база данни Таблици

Вижте резултата от заявката:

Как се създава изглед в SQL?

SQL Сървър СЪЗДАЙТЕ ИЗГЛЕД
 1. Първо посочете името на изглед След СЪЗДАЙТЕ ИЗГЛЕД ключови думи. schema_name е името на схемата, към която изглед принадлежи.
 2. Второ, посочете израз SELECT ( select_statement ), който дефинира изглед след ключовата дума AS. Инструкцията SELECT може да се отнася до една или повече таблици.

Какво е изглед в SQL с пример?

Прегледи в SQL са вид виртуални маси. А изглед също има редове и колони, тъй като те са в реална таблица в базата данни. Можем да създадем a изглед като изберете полета от една или повече таблици, присъстващи в базата данни. А Преглед може да има всички редове на таблица или конкретни редове въз основа на определено условие.

Защо създаваме изглед в SQL?

Изгледите могат да обединяват и опростяват множество таблици в една виртуална таблица. Изгледите могат да действат като агрегирани таблици, където машината на базата данни обобщава данни (сума, средна стойност и т.н.) и представя изчислените резултати като част от данните. Изгледите могат да скрият сложността на данните.

Как да създам сложен изглед в SQL?

Комплексни гледки може да се конструира върху повече от една базова маса. По-специално, сложни изгледи може да съдържа: условия за присъединяване, група по клауза, ред по клауза. Съдържа само една единствена основна таблица или е създадена само от една маса. Съдържа повече от една базови таблици или е създадена от повече от една маси.

Как можем да вмъкнем данни в изглед?

Можеш вмъкнете редове в изглед само ако изглед може да се променя и не съдържа производни колони. Причината за второто ограничение е, че an вмъкнат ред трябва да осигури стойности за всички колони, но сървърът на базата данни не може да каже как да разпространява файл вмъкнат стойност чрез израз.

Кои са четирите различни вида изглед?

Обяснете различно между всички четири вида налични изгледи.
 • База данни Преглед (SE11)
 • Помогне Преглед (SE54)
 • Проекция Преглед .
 • Поддръжка Преглед (SE54)

Какво е истинско виждане?

Обяснение: ПРЕГЛЕД е виртуална таблица, през която може да се види селективна част от данните от една или повече таблици. А изглед не съдържат собствени данни.

Какво е вид изглед?

Какво е изглед срещу таблица?

Има три видове на изобразителни възгледи: перспектива. изометричен. наклонена.

Прегледът по-бърз ли е от SQL на таблицата?

Какво представлява изгледът в Snowflake?

1. към маса се използва за организиране на данни под формата на редове и колони и ги показва в структуриран формат. Това прави съхраняваната информация по-разбираема за човека. Изгледи се третират като виртуални/логически маса използван за изглед или манипулирайте части от маса .

Как създавате изглед?

Изгледи правете запитвания по-бързо да пишат, но те не подобряват основната заявка производителност . След като създадем индексиран изглед , всеки път, когато модифицираме данни в базовите маси тогава не само трябва SQL Сървърът поддържа индексните записи на тези маси , но също и записите в индекса на изглед .

Какво не може да се направи на изглед?

Таблиците и изгледите са основните обекти, създадени и поддържани в схеми на база данни: Всички данни в снежинка се съхранява в таблици. Изгледите могат да се използват за показване на избрани редове и колони в една или повече таблици.

Как създавате тригер?

Да се създайте изглед , потребителят трябва да има съответните системни привилегии според конкретната реализация. СЪЗДАЙТЕ ИЗГЛЕД име_на изглед КАТО ИЗБИРАНЕ колона1, колона2.. ОТ име_на_таблица WHERE [условие]; Можете да включите множество таблици във вашия оператор SELECT по подобен начин, както ги използвате в нормална SQL заявка SELECT.

Създаване на изглед DDL ли е?

Какво не може да се направи на изглед ? Обяснение: В MySQL „Views“ действат като виртуални таблици. Не е възможно да се създават индекси на a изглед . Те обаче могат да се използват за изгледите, които се обработват с помощта на алгоритъма за сливане.

Какво е DDL пример?

В предишните глави за описание бяха използвани базови таблици DDL и DML изрази. Базовата таблица съдържа данни, съхранявани на диска. По този начин, изгледи се наричат ​​още виртуални таблици.

Колко DDL команди има?

Езикът за манипулиране на данни се използва за манипулиране, т.е. извличане, актуализиране и изтриване на данните в база данни. В DDL командите, които се използват в SQL са CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE и т.н. DML командите, използвани в SQL са INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT и т.н. Командата CREATE се използва за създаване на таблица или изглед на маса.